PODRĘCZNIKI 2017/2018

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE SĄ REFUNDOWANE

Klasy 1, 4-7 kupują tylko podręczniki do religii. Pozostałe podręczniki i ćwiczenia uczniowie mają zapewnione bezpłatnie w szkole.

Klasy 3 mają podręczniki niedotowane, po uzgodnieniu z rodzicami. Podręczniki zamawia szkoła po wniesieniu opłaty przez rodziców we wrześniu 2017.

W czerwcu 2018 roku uczniowie będą mieli obowiązek zwrócić do biblioteki szkolnej komplet udostępnionych przez szkołę podręczników.

Uczniowie otrzymają na własność materiały ćwiczeniowe.

KLASY 1-3
RELIGIA:
Klasa 1
Władysław Kubik, Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa (podręcznik, zeszyt ucznia) z serii „W drodze do Wieczernika” Nr AZ-11-01/10-KR-1/11. Wyd. WAM, Kraków
wydanie drugie
Klasa 2
Władysław Kubik, Kochamy Pana Jezusa (podręcznik i zeszyt ucznia) z serii „W drodze do Wieczernika” Nr AZ-21-01/10-KR-1/12. Wyd. WAM, Kraków,
Klasa 3
Władysław Kubik, Przyjmujemy Pana Jezusa (podręcznik i zeszyt ucznia) z serii „W drodze do Wieczernika” Nr AZ-13-01/10-KR-14/13. Wyd.WAM,

LISTA PODRĘCZNIKÓW DO PORANIA W PDF

FAN PAGE