UBEZPIECZENIE – KALKULACJA

Ubezpieczenie kosztuje 48 zł plus dla chętnych 5 zł za szatnię płatne w sekretariacie szkoły do 25 września. Osoby mające innych ubezpieczycieli przynoszą skan potwierdzenia.
Zobacz specyfikację ubezpieczenia.

FAN PAGE