15,150,150, 1500 NOWYCH KSIĄŻEK W SALEZ BIBLIOTEKA


 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Otrzymaliśmy 15 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wykorzystamy je na  uzupełnienie ilościowe lektur szkolnych, rozszerzenie oferty spoza kanonu lektur o tytuły wybrane przez uczniów, polecane przez nauczycieli i rodziców. Nasza biblioteka wzbogaci się także o książki obcojęzyczne.

W ramach programu jesteśmy zobowiązani:

  • zasięgnąć opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek,
  • podjąć współpracę z biblioteką publiczną – planowanie zakupów książek, wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo,
  • zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów,
  • uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
  • zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
  • umożliwienie wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich,
  • uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Prosiłabym wychowawców, aby na lekcjach wychowawczych zaproponowano 10 książek, które uczniowie danej klasy chcieliby znaleźć w bibliotece szkolnej. Ponadto zapraszam na spotkanie do biblioteki przedstawicieli klas, w celu wybrania projektu edukacyjnego.

Wszyscy nauczyciele proszeni są o propozycje książek dla uczniów w ramach swoich przedmiotów i kół zainteresowań.

Tablica, która będzie na bieżąco informowała o akcjach NPRCz znajduje się na trzecim piętrze w pobliżu biblioteki.

Beata Wiśniewska, bibliotekarz

 

 

 

 

FAN PAGE