PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

3 grudnia 2019 (wtorek)
egzamin z języka polskiego  (120 minut + 60min) = 3 h

4 grudnia 2019  (środa)
egzamin z matematyki (100 minut +50 min) = 2,5 h

5 grudnia 2019 (czwartek)
egzamin z języka angielskiego, niemieckiego trwa po 90 minut +45 min) = 2 h 15 min.

Godzina 7.45 – apelu poranny.

Obowiązują stroje galowe (biała koszula, kamizelka, ciemne spodnie lub spódnica).

W tych dniach nie ma zajęć lekcyjnych dla klas VIII.

FAN PAGE