DZIEŃ SPORTU W SALEZIE
🏋️⛹️🤾🏽🎥

📌 Najciekawszy Pokaz Sportowy
📌 w kategoriach: I-III, IV-VI, VII-VIII i liceum i technikum
📌 nagraj film i zademonstruj dowolne umiejętności sportowe
📌 film nie może być dłuższy niż 1 minuta
📌 liczą się precyzja wykonania, kreatywność, pomysł, stopień trudności
📌 filmy wysyłamy do 12 czerwca na dyrekcje@salez-wroc.pl
📌 dla najlepszych dyplomy i nagrody przyzna komisja
📌nagrody otrzymają trzy najlepsze filmy z poszczególnych klas

Salez do boju! Powodzenia!

FAN PAGE