Od piątaku 31 lipca od godz. 9.00 do 15.00 w sekretariacie przy ul. Prusa 78 można obierać zaświadczenia wyników Egzaminu Ósmoklasisty 2020. Ponadto wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca od godz. 10:00 Zaświadczenie może odebrać także rodzic, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie i dowód osobisty. Prosimy o zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zachęcamy do rekrutacji do Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu oraz Technikum. Regulamin rekrutacji http://www.liceum.salez-wroc.pl/rekrutacja/

FAN PAGE