O szkole

„Wychowanie jest sprawą serca”

 Jan Bosko

Jaka to szkoła?

Salezjańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu to szkoła, w której każdy dzień wypełnia atmosfera przyjaźni i radości. Wpływa na to asystencja będąca stałą obecnością wychowawców wśród wychowanków, co z kolei gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Każdy uczeń jest dla nas ważny i wyjątkowy, dlatego każdemu poświęcamy jednakową ilość czasu, energii i empatii.

Uczniom oferujemy edukację ciekawą i twórczą. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby każdy uczeń nabył umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, aby czuł się zainspirowany do zdobywania wiedzy, oraz aby potrafił krytycznie analizować otaczający go świat, wybierając to co dobre.

W zajęciach dydaktycznych główny akcent kładziemy na to, aby każdy uczeń poczuł się i był „odkrywcą” wiedzy. Lekcje prowadzone również poza szkolnym budynkiem, a także inwencja i innowacyjność nauczycieli, jak i pomoce naukowe pozwalają wzbudzać w uczniach stosowny entuzjazm w odsłanianiu wielu naukowych tajemnic. Dzięki temu żadne lekcje nie są nudne i nużące, a szkoła staje się przestrzenią radosnej aktywności i rozwoju. Tempo pracy dostosowane do możliwości poszczególnych uczniów daje każdemu szansę na pełnię satysfakcji z osiąganych sukcesów.

Dzięki autorskiej metodzie wychowania Jana Bosko, nazwanej „systemem prewencyjnym” każdy uczeń może rozwijać się stabilnie i komplementarnie. Troska wychowawców o rozwój zarówno intelektualny, fizyczny oraz duchowy wychowanka gwarantuje na przyszłość jego równowagę i dojrzałość osobowościową.

„Wychowanie przez sport” należy do istotnego elementu naszej pracy wychowawczej, co pozwala jak najkorzystniej kształtować charaktery uczniów. Dlatego szkoła proponuje liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne. Urozmaicone zajęcia wychowania fizycznego, a także zajęcia pozalekcyjne przyczyniają się do podnoszenia zarówno ich zdrowia, jak i koniecznych cech osobowości.

Program nauczania w Salezjańskiej Szkole Podstawowej obejmuje w pełni realizację podstawy programowej MEN, wzbogacając edukację ucznia o niedostępne w typowych programach szkolnych treści z zakresu edukacji przyrodniczej, wielokulturowej, geograficznej, historycznej, botanicznej i przedsiębiorczości.

Wychowanie Jana Bosko

System wychowawczy Jana Bosko, stosowany jest dzisiaj w ponad 1500 szkół w 132 krajach świata. Choć powstał w XIX wieku we Włoszech to ciągle pozostaje niesłychanie skuteczny i efektywny. Wymaga on jednak zaangażowania wychowawcy. Jan Bosko wypracowywał go, bazując na chrześcijańskim paradygmacie, w którym wychowanie jest procesem towarzyszenia człowiekowi na drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Cechą charakterystyczną tej pedagogii jest prewencja. Dlatego stworzony przez niego system wychowawczy nazywany jest systemem zapobiegawczym, uprzedzającym lub prewencyjnym, którego celem jest szczęśliwe życie.

Nauczyciele

W systemie wychowawczym Jana Bosko kluczową rolę odkrywają nauczyciele. Są oni zarówno przyjaciółmi uczniów jak i wzorami dla ich postaw i zachowań. Emanując entuzjazmem, radością, wiarą i ciepłem stwarzają wokół siebie pozytywną atmosferę wychowawczą oraz dydaktyczną. Obok konsekwentnie stawianych wymagań, zgodnie z zasadą Bosko: „Chcecie żeby młodzież was kochał ? Kochajcie to co kocha młodzież”, w tym, co dobre utożsamiają się z zainteresowaniami, fascynacjami i marzeniami młodych.

Języki obce

W świecie będącym „globalną wioską”, w którym natychmiastowa komunikacja jest w zasięgu ręki, uwzględniając perspektywy życia i przyszłej pracy od samego początku proponujemy uczniom na wysokim poziomie naukę języka angielskiego, a także w ramach zajęć dodatkowych naukę języków: niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.
Zgodnie z potrzebą proponujemy dodatkowe zajęcia z Native Speakerem.

Lokalizacja i otoczenie

Salezjańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu, jako nowo powstająca szkoła, przygotowuje swoją bazę w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 45-55. Chcemy, aby przestrzeń ta była przyjazna dla każdego ucznia. Posiadane, a także planowane zasoby i pomocy dydaktyczne będą we wszystkich dziedzinach wpisywać się w realizację naszych edukacyjnych celów, w których uczeń jest „odkrywcą wiedzy”. Duża sala gimnastyczna, a także przestrzeń wokół szkoły: boiska, plac zabaw, zieleń są idealną przestrzenią realizacji naszych priorytetów „wychowania przez sport”. W trosce o zdrowy rozwój fizyczny ucznia szkolna kuchnia zaoferuje zdrowe i ekologiczne obiady.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5008.88436551438!2d17.042172092199184!3d51.11875129460056!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470fe9daee0892d5%3A0x5c17baebd9f2d05!2zxZp3acSZdG9rcnp5c2thIDQ1LCBXcm9jxYJhdw!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1488809936486" width="600" height="350" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Chcesz zapisać do nas Twoje dziecko?

FAN PAGE