KONKURSY ROK SZKOLNY 2019/2020

Każdy uczeń naszej szkoły po­siada uzdol­nie­nia wy­star­cza­jące do osią­gnię­cia suk­cesu w wy­bra­nej przez sie­bie dzie­dzi­nie i że podję­cie przez niego do­dat­ko­wego in­te­lek­tu­al­nego wy­siłku wy­nika bar­dziej z roz­bu­dze­nia się w nim na­uko­wej pa­sji i ujaw­nienia  uzdolnień.
Udział w kon­kur­sach i olim­pia­dach przed­mio­to­wych jest  naj­lep­szym spo­sobem od­kry­wa­nia i roz­wi­ja­nia przez uczniów swo­ich za­in­te­re­so­wań i uzdol­nień. Za­sad­ni­cze zna­cze­nie ma udział ucznia w kon­kur­sie, a nie wy­nik, jaki osiągnął. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i różnego typu imprezach szkolnych jest jedną z form zwiększania ich aktywności i atrakcyjną metodą nauczania. Aktywizuje nie tylko uczniów zdolnych, dodaje też wiary w siebie uczniom słabszym. W celu zwiększenia motywacji dzieci i młodzieży do pracy przygotowuję konkursy o różnym stopniu trudności i tematyce.

 

KONKURSY  W ROKU SZKOLNYM   2019/2020


 

KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KONKURS GALILEO- 04.03. 2020

Dla klas uczniów IV- VIII ( dla każdej klasy test dostosowany jest do poziomu)

Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN. Nasze konkursy są uwzględniane przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia.

https://www.ces.edu.pl/galileo

Koszt: 10 zł

KONKURS ALBUS -06.05.2020

Dla klas uczniów IV- VIII ( dla każdej klasy test jest dostosowany do poziomu)

Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN. Nasze konkursy są uwzględniane przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia.

https://www.ces.edu.pl/albus

Koszt: 10 zł

LEON  18.03.2020

Dla uczniów klas I-VIII

https://www.leon-konkursy.pl/przykadowe-testy.html   (przykładowe testy)

koszt 10 zł

PANDA 03.04.2020

Dla uczniów klas IV- VIII

https://www.edi.edu.pl/testy-archiwalne(testy archiwalne)

koszt 10 zł
FOCUS SPRING -17.03. 2020 (konkurs obejmuje pytania dotyczące kultury)

Dla uczniów klas III-VIII

http://konkursyfocus.edu.pl/konkursy-przedmiotowe/jezyk-angielski/

koszt 10 zł

UNDERSTAND 12.03. 2020 (konkurs sprawdza umiejętność rozumienia języka angielskiego)

Dla uczniów klas 5-8

https://mogalo.pl/konkurs_understand

koszt 10 zł

 ORZEŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 07.05.2020

Dla uczniów klas II- VIIUczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Uczeń, który uzyska najlepszy wynik w szkole, a nie jest laureatem lub wyróżnionym​, otrzyma medal, dzięki czemu w każdej szkole znajdzie się zwycięzca konkursu. Najlepsi otrzymają tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu, dyplomy i nagrody.

https://www.konkursy-delta.edu.pl/orze322-j281zyka-angielskiego.html

koszt 9 zł

ENGLISH ACE- 11.03.2020

Dla uczniów klas IV-VIII

http://jersz.pl/contest,8.html

koszt 10 zł

 UWAGA !

Na każdej ze stron podane są szczegółowe zagadnienia.

Koordynatorem konkursów jest Agata Kopańska

DOLNOŚLĄSKIE MECZE MATEMATYCZNE
Dolnośląskie Mecze Matematyczne – Mecze są nie tylko ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie.

Strona projektu:  mecze matematycze

Zgłoszenia u pani Marii Narkiewicz

KONKURSY MATEMATYCZNE

Zgłoszenia u pani Marii Narkiewicz (klasa 8b) i pani Anety Nowaczewskiej – Torbus (klasy 4-7, 8a)

Olimpiada Matematyczna Juniorów

MULTITEST 2020 – Ogólnopolski Test z Matematyki

zDOLNY ŚLĄZAK – Konkurs Matematyczny

LEON Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

ALFIK Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

PINGWIN Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

Konkurs Matematyczny GALILEO  – 03-03-2020 r

Międzynarodowy Konkurs KANGUR Matematyczny –19 marca 2020 r.

ALBUS – Matematyka Konkurs Matematyczny – 05-05-2020 r

Dolnośląskie Mecze Matematyczne – cały rok

KONKURSY Z BIOLOGII

Zgłoszenia u pani  dr Ewy Słomy.

1. Galileo
dla klas 6, 7 i 8
cena 10zl
termin 06.03.2020 (lista otwarta)
 
2. Panda
 
dla klas 5, 6,7,8
cena 10 zł
termin 07.04.2020

KONKURSY  W ROKU SZKOLNYM   2018/2019

KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Galileo- do 25 stycznia z opłatą w kwocie 9 zł

Panda – do 8 marca , opłata 9 zł
http://www.edi.edu.pl/panda

English Ace- do 13 lutego, opłata 10 zł
http://jersz.pl/contest,8.html

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Spring 2019”
termin do 26.02. opłata 9 zł

Leon- sesja wiosenna klasy I – VIII
Zgłoszenia do 22.03.2019 koszt 8,50
https://www.leon-konkursy.pl/konkurs-jezyka-angielskiego

Olimpus- sesja wiosenna
http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski/archiwum

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego.

DOLNOŚLĄSKIE MECZE MATEMATYCZNE
Dolnośląskie Mecze Matematyczne – Mecze są nie tylko ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie.

Strona projektu:  mecze matematycze

Zgłoszenia u pani Marii Narkiewicz

SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY: "Zjawiska fizyczne wokół nas"

                                                                                        Regulamin Konkursu
I Organizatorzy konkursu
Nauczyciel fizyki Beata Mikos-Złocka

II Cele konkursu
1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk
fizycznych w otaczającej przyrodzie.
2. Rozwój kreatywnego myślenia młodzieży poprzez planowanie
i przeprowadzanie ciekawych eksperymentów fizycznych.
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotografowania.
4. Prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich
w nauczaniu fizyki.

III Warunki udziału w konkursie
Konkurs jest adresowany do indywidualnych uczestników – uczniów szkoły podstawowej
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub osobiste dostarczenie do nauczyciela fizyki, WŁASNORĘCZNIE WYKONANYCH ZDJĘĆ, przedstawiających w sposób interesujący dowolnie wybrane zjawisko fizyczne dostrzeżone w otaczającej przyrodzie, lub świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez ucznia eksperymencie.
Oczekujemy od Was na fotografie barwne lub czarno – białe, formatu 15 x 21 cm.

Niech Wasze fotografie zaskakują ciekawymi ujęciami zachodzących zjawisk fizycznych!

Konkurs rozstrzygniemy w dwóch kategoriach:
a) fotografie przedstawiające określone zjawiska fizyczne
zaobserwowane w otaczającej przyrodzie
b) serie zdjęć ilustrujące dowolne eksperymenty fizyczne

Fotografie należy przesłać do 17 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku czerwca 2019 r.
 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
 Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przedstawione na wystawie w szkole oraz na stronie internetowej szkoły
 Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych (np.„ściągniętych” z Internetu).

KONKURSY MATEMATYCZNE

Zgłoszenia u pani Marii Narkiewicz (klasa 8b) i pani Anety Nowaczewskiej – Torbus (klasy 4-7, 8a)

Olimpiada Matematyczna Juniorów – zawody I stopnia 27 września 2018r.

MULTITEST 2018 – Ogólnopolski Test z Matematyki -16.10.2018 r.

zDOLNY ŚLĄZAK – Konkurs Matematyczny

LEON Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – 14 listopada 2018 r. (tylko dla szkół podstawowych)

ALFIK Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – 21 listopada 2018 r.

PINGWIN Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – 23 listopada 2018 r.

MAT Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – 10.01.2019 r.

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia – 1 marca 2019 r.

Konkurs Matematyczny GALILEO – 5 marca 2019 r.

Międzynarodowy Konkurs KANGUR Matematyczny – 21 marca2019 r.

ALBUS – Matematyka Konkurs Matematyczny – 7 maja 2019 r.

Dolnośląskie Mecze Matematyczne – cały rok

KONKURSY zDolny Ślązaczek
W roku szkolnym 2018/2019 konkursy zDolny Ślązaczek będą przebiegały w formule przedmiotowej.
2.Etapy szkolny,powiatowy i finałowy będą realizowane z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
c) języka angielskiego,
d) języka niemieckiego
REGULAMIN KONKURSU: [POBIERZ]
Zapisy u nauczycieli przedmiotów.

   ZREALIZOWANE KONKURSY w ROKU SZKOLNYM 2017/2018


 

 

Konkursy plastyczne

Lista proponowanych konkursów plastycznych  [POBIERZ]

Zapisy, pomoc i dodatkowe informacje u pani Magdaleny Dwojak-Rogus

SZKOLNE KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco serdecznie zaprasza uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej na szkolne konkursy, które odbędą się w maju.

Konkurs matematyczny „Bystrzak” odbędzie się w poniedziałek 14 maja o godzinie 08:30.

Konkurs ortograficzny „Ortografek” odbędzie się w poniedziałek 21 maja o godzinie 08:30.

Zgłoszenia uczestników prosimy kierować do dnia 30 kwietnia do wychowawców klas na umieszczonym poniżej formularzu. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami konkursów.

Serdecznie zapraszamy !

Sandra Koman oraz Katarzyna Krycka

REGULAMINY:

Konkurs „Bystrzak” – [ pobierz regulamin ], [pobierz załącznik ]

Konkurs „Ortografek” – [ pobierz regulamin ], [pobierz załącznik ]

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY " BYŁO SOBIE ŻYCIE" DLA KLAS 3

Zachęcamy, aby chętne dzieci wzięły udział w Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Było sobie życie” .

Od 30 lat seria „Było sobie życie” tłumaczy i wyjaśnia dzieciom jak działa organizm człowieka.
Dzieci codziennie mierzą się z różnymi wyzwaniami związanymi ze swoim ciałem: pokonują swoje ograniczenia, poszerzają możliwości, biją kolejne rekordy. Odkrywają zależności związane z funkcjonowaniem swojego organizmu, poznają zmieniające się ciało.
Łącząc cele edukacyjne z propozycją motywującej rywalizacji i sprawdzenia swojej wiedzy przygotowaliśmy Turniej Wiedzy „Było sobie życie” składający się z pytań o 3 poziomach trudności przygotowanych dla 2 grup wiekowych: uczniów klas 2 (wiek 7-8 lat) oraz uczniów klas 3 (wiek 8-9 lat).
Pytania zostały opracowane i przygotowane przez ekspertów z zakresu biologii, anatomii i metodyki szkolnej. Odkrywaniu wiedzy towarzyszyć będą doskonale znane dzieciom postaci z kreskówki „Było sobie życie”: Mistrz, Hemo i Leukocyt.

Poniżej jest link do strony organizatora: http://hipokampus.eu/turniejwiedzy/

Zgłoszenie polega na wpłacie do 19 kwietnia kwoty 15 zł i dostarczenie zgody na uczestnictwo w turnieju. (środki przekazywane są do pani Sandry Koman)

 

Konkursy matematyczne

Konkursy matematyczne –  zgłoszenia u pani Marii Babuśki.
[POBIERZ]

QUIZ WIEDZY O POLSCE DLA UCZNIÓW KLAS IV - VII

Dodatkowe informacje [ POBIERZ ]

Zapisy, pomoc i dodatkowe informacje u pani Agaty Kopańskiej.

Konkursy z języka niemieckiego - zDolny Ślązaczek

III edycja Dolnośląskiego Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, składa się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

Do konkursu przystąpiło dwoje uczniów z klas VII : Katarzyna Leibmann klasa VII a oraz Tymon Buening klasa VII b. Obydwoje uzyskali minimum kwalifikacyjne i zakwalifikowali się do etapu finałowego, część pisemną piszą 05.02.2018, część ustna 02.03.2018.

Konkursy z języka angielskiego z okazji DNIA SW. PATRYKA

Weź udział w konkursach i zdobądź nagrody

(dla najlepszych dodatkowe stopnie z języka angielskiego)

Konkurs – PLAKAT

– Konkurs na najciekawszy plakat związany z Irlandią i jej patronem Św. Patrykiem (format papieru A1, technika dowolna, napisy po angielsku, plakat można wykonać w parach)

– Prace proszę składać do nauczycielki języka angielskiego Agaty Kopańskiej (sala 17) do piątku, 15 marca


Konkurs Wiedzy o Irlandii i Św. Patryku –

– Konkurs dla osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę

* klasy III-V polskojęzyczna wersja quizu

* klasy VI-VII anglojęzyczna wersja quizu


Konkurs na najbardziej zieloną klasę (ubrani uczniowie) w dniu 19 marca

 


 

Konkursy z języka angielskiego

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „ English Ace”

Konkurs odbędzie się w dniu 7 marca 2018. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p. Agata Kopańska do dnia 13.02.2018 r.
Konkurs jest dla uczniów klas: IV, V, VI, VII. NAGRODY DLA LAUREATÓW : Tygodniowy udział w Wakacyjnym Obozie Talentów Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 9 zł. Więcej informacji: http://jersz.pl/contest,8.html


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „TOP DOG 2018”

Konkurs odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. Testy dostosowane są  odpowiednio do stopnia zaawansowania uczniów z kl. II, III, IV, V, VI,  i VII. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p. Agata Kopańska  do dnia 12 marca 2018r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablety, słuchawki, książki.


Konkursu Recytacji w Języku Angielskim dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych.

Konkurs odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 10.00
Uczestnik wyrecytuje jeden wiersz z 10 zaproponowanych przez organizatorów.
Wiersze dostępne u p. Agaty Kopańskiej

KONKURS MATEMATYCZNY ALFIK

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W tym roku szkolnym wzięło udział……………………………………

Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 7) i gimnazjalnych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

KONKURS zDolny Ślązaczek - język angielski

Zwycięzcy I etapu szkolnego

– Klejner  Beata 28/30

– Rapacz Dominika 24/30

– Bros Jakub 23/30

Zwyciężczyni  II etap

Beata Klejner –

III etap- finał 9 luty 2018 r.

Beata Klejner

KONKURS ENGLISH MASTER - język angielski

Zwycięzcy etapu szkolnego:

I miejsce: Rapacz Dominika 58/60

II miejsce:  Żygadło Tymon 50/60

III miejsce:  Sietczyńska Wiktoria  49/60

FAN PAGE