REKRUTACJA 2022/2023

„Być uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem” (Jan Bosko)
szkoła NIE uczestniczy w elektronicznej rekrutacji UM Wrocławia
udział rekrutacji w tym momencie polega na przesłaniu drogą elektroniczną na adres sekretariat@salez-wroc.pl
skanów dwóch dokumentów (podania oraz Deklaracji z prośbą o przyjęcie). Po otrzymaniu dokumentów drogą e mailową poprosimy o wypełnienie specjalnej ankiety.

 


CZTERY ETAPY REKRUTACJI 2022/2023

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, rekrutacja w naszej szkole podzielona jest na cztery etapy.


 

 klasa 1A – 25 wolnych miejsc         klasa 1B – 25 wolnych miejsc

 

INFORMACJA O REKRUTACJI  – ZADZWOŃ  ☎ +48 730 720 113

regulamin rekrutacji [czytaj]

zapisy do klas II-VIII Salezjańskiej Szkoły Podstawowej [czytaj] ↩️

Weź udział w Otwartych Drzwiach i poznaj ofertę szkoły

Jest to spotkanie dla wszystkich rodziców i dzieci zainteresowanych szkołą oraz wychowaniem w stylu Jana Bosko. Podczas takiego spotkania organizowane są warsztaty, lekcje pokazowe, istnieje możliwość poznania infrastruktury, a także można uzyskać informacje dotyczące szkoły. Osobom, które nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu dajemy możliwość, w każdym momencie odwiedzenia szkoły i rozmowy z dyrekcją, bądź nauczycielami po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się przez sekretariat szkoły. W Rekrutacji 2022 OTWARTE DRZWI odbędą się 16 marca 2022 r. o godz. 17.30.

 

Złóż wstępną deklarację oraz wymagane dokumenty 

W związku z tym, że szkoła nie jest objętą elektroniczną rekrutacją miejską od dnia 17 stycznia 2022 r. sekretariat szkoły przyjmuje deklarację z prośbą o przyjęcie wraz z dokumentami (kserokopia ewentualnych opinii, orzeczeń, dyplomów). Złożona deklaracja nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka do szkoły, lecz jest dopiero wyrażeniem woli. Na tym etapie składane jest także zaświadczenie potwierdzające realizację przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”).

 

Wspólnie porozmawiajmy i podejmijmy decyzję

Po zapoznaniu się przez rodziców z ofertą szkoły i podjęciu decyzji o chęci zapisania do niej dziecka, a także po złożeniu w sekretariacie deklaracji oraz innych dokumentów odbywa się spotkanie i rozmowa rodziców oraz dziecka z zespołem psychologiczno pedagogicznym. O terminie informuje sekretariat szkoły. Jej finałem jest wspólna decyzja o wpisaniu dziecka na listę uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, bądź o ile jest taka konieczność przesunięcie tej decyzji na etap drugiego spotkania także z zespołem psychologiczno – pedagogicznym. O przyjęciu dziecka do szkoły rodzice dowiadują się bezpośrednio po pierwszej bądź drugiej rozmowie.

 

Uzupełnij dokumenty

W terminie nie przekraczającym pięć dni od pozytywnej decyzji przyjęcia dziecka do szkoły uzupełnij w sekretariacie szkoły wszystkie potrzebne dokumenty. Należą do nich: kwestionariusz, podanie, kserokopia aktu urodzenia dziecka, podpisane 2 zdjęcia, zdjęcie w formacie jpg przesłane na sekretariat@salez-wroc.pl, karta zdrowia oraz pisemna deklaracja potwierdzająca przez rodziców wybór Szkoły.

 

Weź udział w Otwartych Drzwiach i poznaj ofertę szkoły

Jest to spotkanie dla wszystkich rodziców i dzieci zainteresowanych szkołą oraz wychowaniem w stylu Jana Bosko. Podczas takiego spotkania organizowane są warsztaty, lekcje pokazowe, istnieje możliwość poznania infrastruktury, a także można uzyskać informacje dotyczące szkoły. Osobom, które nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu dajemy możliwość, w każdym momencie odwiedzenia szkoły i rozmowy z dyrekcją, bądź nauczycielami po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się przez sekretariat szkoły. W Rekrutacji 2022 OTWARTE DRZWI odbędą się 16 marca 2022 r. o godz. 17.30.

 

Złóż wstępną deklarację oraz wymagane dokumenty 

W związku z tym, że szkoła nie jest objętą elektroniczną rekrutacją miejską od dnia 17 stycznia 2022 r.  sekretariat szkoły przyjmuje deklarację z prośbą o przyjęcie. Złożona deklaracja nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka do szkoły, lecz jest dopiero wyrażeniem woli. Ponadto rodzice kandydatów sześcioletnich, którzy nie korzystali z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 powinni dostarczyć pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. Na tym etapie składane jest także zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”).

 

Wspólnie porozmawiajmy i podejmijmy decyzję

Po zapoznaniu się przez rodziców z ofertą szkoły i podjęciu decyzji o chęci zapisania do niej dziecka, a także po złożeniu w sekretariacie deklaracji oraz innych dokumentów odbywa się spotkanie i rozmowa rodziców oraz dziecka z zespołem psychologiczno pedagogicznym. O terminie informuje sekretariat szkoły. Jej finałem jest wspólna decyzja o wpisaniu dziecka na listę uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, bądź o ile jest taka konieczność przesunięcie tej decyzji na etap drugiego spotkania także z zespołem psychologiczno – pedagogicznym. O przyjęciu dziecka do szkoły rodzice dowiadują się bezpośrednio po pierwszej bądź drugiej rozmowie.

 

Uzupełnij dokumenty

W terminie nie przekraczającym pięć dni od pozytywnej decyzji przyjęcia dziecka do szkoły uzupełnij w sekretariacie szkoły wszystkie potrzebne dokumenty. Należą do nich: kwestionariusz, podanie, kserokopia aktu urodzenia dziecka, podpisane 4 zdjęcia oraz pisemna deklaracja potwierdzająca przez rodziców wybór Szkoły.

 

Chcesz zapisać do nas Twoje dziecko?


ul. Świętokrzyska 45-55,
50-327 Wrocław

tel. 71 394 16 12
tel. 730 720 113

podstawowka@salez-wroc.pl

 

FAN PAGE