Sport

Salos Wrocław jest realizacją idei św. ks. Jana Bosko, który całe swoje życie poświęcił kształtowaniu i wychowaniu młodzieży, szczególnie tej biednej i trudnej.
W sporcie widział szansę na harmonijny rozwój i wydźwignięcie młodzieży z kryzysu moralnego i duchowego. Stawia sobie za cel przygarnianie dzieci i młodzieży z ulic i organizowanie im zajęć. Uczył zasad fair play, dobrego zachowania i przyjaźni. Zwykła gra w piłkę potrafi jednoczyć i otwierać serca. Stwarza możliwość częstych spotkań z młodzieżą i dalszej pracy z nią. Ułatwia powstawanie więzi łączących podopiecznych i wychowawców. Dzięki nim można bliżej poznać problemy młodych ludzi i próbować je wspólnie rozwiązywać.
Rozkład treningów [POBIERZ]

Kontakt do prowadzących zajęcia [PRZEJDŹ]

Prowadzimy zajęcia z dyscyplin

Piłka nożna z podziałem na grupy rocznikowe

Koszykówka

Piłka siatkowa

Rolki

Pilates – jedna grupa

Szczegółowe informacje kontakt na stronie www.angels.wrocław.pl

Celem działalności Salosu jest:

Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, prawdy, dobra sprawiedliwości, miłości, tolerancji, przyjaźni, szacunku, poszanowania godności osoby, solidarności i fair play.

Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.

Wzbogacenie kultury fizycznej dzieci i młodzieży w elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.

Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.

FAN PAGE