Szkolny Wolontariat Misyjny

 

Szkolny Wolontariat Misyjny jest kołem zainteresowań dla uczniów szkoły podstawowej. Działa na rzecz krajów  na rzecz krajów Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy Wschodniej.

Cele:

Głównym celem szkolnego Wolontariatu Misyjnego  jest niesienie pomocy najuboższym i najbardziej potrzebującym w krajach misyjnych. Chcemy również kształtować  wrażliwości uczniów naszej szkoły na potrzeby innych w myśl przykazania kochaj bliźniego swego jak siebie samego oraz przybliżyć  realia pracy misyjnej Kościoła.
Szkolny Wolontariat Misyjny przybliża kraje misyjne poprzez organizowane wystawy (Edukacja Globalna, Adopcja Miłości) , sklepik misyjny oraz zróżnicowane kiermasze. Podczas szkolnej cotygodniowej mszy świętej ofiara jest przeznaczana na cele misyjne.

W roku szkolnym 2017/2018 naszym celem jest pozyskanie funduszy na wybudowanie placu zabaw w Republice Środkowoafrykańskiej w Bangi, gdzie obecnie salezjanin ks. Artur Bartol prowadzi parafię, centrum młodzieżowe, szkołę podstawową i przedszkole.

Zebrane kwoty na dzień 01.02.2018

Sklepik misyjny szkoła: 574zł
Sklepik misyjny przedszkole: 643 zł
Wieczór poezji śpiewanej: 777zł
Kiermasz bożonarodzeniowy : 1264,41zł
Ofiara z mszy: 1069,5zł
Ofiara z pogrzebu Ś. P. Janusza Kaczorowskiego:  1129 zł
Razem: 5 483,91 zł

FAN PAGE