Drodzy Rodzice Salezu!
Zgodnie z decyzją  Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do edukacji stacjonarnej. Dobrze wiemy, jak bardzo wyczekiwany to moment i  jak ważnym jest bezpośredni kontakt, a w nim kształcenie przez wychowawcę w rówieśniczej grupie. Radość udziela się nam wszystkim ! Jednakże mamy pełną świadomość, że nadal dźwigamy ogromną trudność pandemii. Dlatego chciałbym najpierw podziękować Państwu za dotychczasową wytrwałą i serdeczną współpracę, za ciągłą gotowość do mądrego i bezpiecznego przechodzenia tych dni.  Jednocześnie informuję, że funkcjonowanie szkoły objęte zostaje  obostrzeniami i normami mającymi przeciwdziałać przenoszeniu się wirusa.  Bezpieczeństwo dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników oraz dyrekcji  jest dla nas zawsze najważniejsze!   W związku z powyższym  w Salezie obowiązywać będzie wypracowana już wcześniej  PROCEDURA – COVID19-SALEZ [czytaj]. Do ważnych i kluczowych zasad między innymi należą: 1. rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły (mogą przebywać jedynie w strefie rodzica)  2. na terenie szkoły nie mogą przebywać dzieci z podwyższoną temperaturą oraz objawami przeziębień (takie dzieci prosimy pozostawić w domu)  3. świetlica, stołówka i koła zainteresowań działają normalnie zgodnie z procedurą 4. kontakt z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem,  księgowością oraz z sekretariatem odbywa się wyłącznie poprzez email  5. dzieci klas 1-3 na terenie szkoły mogą przebywać bez maseczek.

Jednocześnie proszę i zachęcam do pokornej i ufnej modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych o łaskę uchronienia Salezu od wszelkiego zła. Codzienne, jedno „Zdrowaś Maryjo” potrzebne jest nam Wszystkim.

Z szacunkiem
ks. Jerzy Babiak, dyrektor

 

 

 

 

 

 
FAN PAGE