Salez uzupełnia projekt mLegitymacji. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano plastikową wersję dokumentu. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w plastikowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

 Aby uruchomić mLegitymację należy:

1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania na recepcji lub na stronie szkoły). Wnioski prosimy przekazywać na recepcję szkoły.

2. Jeśli wcześniej nie była wystawiona legitymacja plastikowa wysłać na adres  jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

3.  Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.

4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

WAŻNE:

mLegitymację można zainstalować tylko na jednym telefonie. Kod QR, który otrzymają Państwo z sekretariatu może być użyty tylko raz i ważny jest 30 dni.

mlegitymacjawniosek

FAN PAGE