OBIADY – WAŻNE INFORMACJE

Informujemy, że wydawanie obiadów rozpoczniemy w dniu 11 września. Do 8 września za miesiąc wrzesień należy wpłacić na konto kwotę 150 zł nr konta: 13 1600 1462 1834 0896 4000 0003. Do 8 września do godz. 14.00 należy dostarczyć do sekretariatu podpisane umowy wraz potwierdzeniem przelewu. Informujemy, że istnieje możliwość zamawiania obiadów w wybranych dniach tygodnia wyłącznie po podpisaniu aneksu [ pobierz aneks ] [ pobierz umowę ]. Wtedy koszty równe są sumie dni danego miesiąca pomnożone przez koszt obiadu równy 10 zł brutta. Koszty za obiady dedykowane umawiana są indywidualnie w sekretariacie.

FAN PAGE