Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH

DON BOSCO WE WROCŁAWIU

Cele Samorządu Uczniowskiego:

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole
  • Pomoc w kształtowaniu zainteresowań uczniów
  • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
  • Działania mające wpływające na tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole
  • Pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole
  • Kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
  • Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację

 

Skład samorządu:

Przewodniczący – Antonina Staroniewicz    przewodniczacyszkoly.salez@gmail.com
Zastępca – Filip Lebiedź
Skarbnik – Grzegorz Hołda

 

Plan akcji i działań i ogłoszenia na stronie Samorządu Uczniowskiego  [link do strony]

 

FAN PAGE