KADRA SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczyciele Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu to zespół ludzi zjednoczonych wokół wartości systemu wychowawczego Jana Bosko. Życzliwi i ciepli, z wysokim poziomem umiejętności edukacyjnych są dla uczniów nie tylko nauczycielami wiedzy, ale także przyjaciółmi, wychowawcami. Swoją pracę, traktują zawsze jako powołanie i misję, dlatego edukacyjne oddziaływanie realizują w duchu pasji inspirującej dzieci do zdobywania wiedzy i stawania się „uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami”.

ks. mgr Jerzy Babiak - dyrektor
mgr Marta Kowal - Mróz - wicedyrektor

m.kowal@salez-wroc.pl

s. mgr Otylia Kamila Domalewska - nauczyciel religii
s. mgr Weronika Pasztetnik - nauczyciel religii
ks. mgr Dawid Nowak - nauczyciel religii
ks. mgr Bartosz Mikuła SDB - nauczyciel religii
mgr Magdalena Smolarczyk - nauczyciel i wychowawca klasy 1a
mgr Dagmara Piękna - nauczyciel i wychowawca klasy 1b
mgr Kornelia Kordiak - nauczyciel i wychowawca klasy 2a, nauczyciel historii
mgr Pamela Sujewicz - nauczyciel i wychowawca klasy 2b
mgr Marzena Cieśla - nauczyciel i wychowawca klasy 3a
mgr Paulina Wójcik - nauczyciel i wychowawca klasy 3b, pedagog specjalny
mgr Maria Stępień - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 4a
mgr Magdalena Rzepka - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5b
mgr Adrianna Trojan - nauczyciel języka polskiego
mgr Przemysław Stobiecki - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. 4b
mgr Agata Kopańska - Mihulka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Katarzyna Korbecka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Stanclik - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 8b
mgr Małgorzata Duszejko - nauczyciel języka angielskiego
mgr Mariola Gasperowicz - nauczyciel języka angielskiego
mgr Elżbieta Kowalska - nauczyciel języka francuskiego

e.kowalska@salez-wroc.pl

mgr Mirosława Danyliuk - nauczyciel języka rosyjskiego
mgr Małgorzata Oczkowska - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Paulina Król - nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie
mgr Kamil Czechura - nauczyciel historii
mgr Sławomir Mierzwa - nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie
mgr Zuzanna Szwarczyńska - nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Monika Kliszewska - nauczyciel biologii
mgr Oliwia Kołacz - nauczyciel chemii i przyrody
mgr Ilona Kulik - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 8a
mgr Nadia Koval - nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Aneta Kaczmarek - nauczyciel plastyki i techniki
mgr Barbara Sniegula - nauczyciel ceramiki
mgr Ewelina Dąbrowska - nauczyciel muzyki
mgr Magdalena Strojec - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 7a

m.szaj@salez-wroc.pl

mgr Szymon Piechota - nauczyciel wychowania fizycznego

sz.piechota@salez-wroc.pl

mgr Bartłomiej Pakuła - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Agnieszka Latecka - nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Daria Izydorczyk - nauczyciel WDŻ, nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca klasy 6a
mgr Adrianna Sławniewicz - psycholog
mgr Paulina Rożek - pedagog, pedagog specjalny, wychowawca kl. 5a
mgr Ilona Strugielska - logopeda
mgr Artur Koza - nauczyciel bibliotekarz
lic. Anna Matecka - nauczyciel świetlicy
mgr Kamila Krzewina - nauczyciel świetlicy
mgr Halyna Revlak - nauczyciel świetlicy
mgr Alicja Bednarek - nauczyciel świetlicy

a.bednarek@salez-wroc.pl

mgr Halyna Shmorhai - nauczyciel świetlicy

h.shmorhai@salez-wroc.pl

FAN PAGE