KOŁA ZAINTERESOWAŃ – ZAPISY

Zapisy startują od 18 września do 22 września, zajęcia rozpoczynają się od 25 września.
Do końca września ostatecznie potwierdzamy swoje całoroczne chodzenie. Jeden uczeń może maksymalnie wybrać 2 koła.

Zapis tylko w formie elektronicznej, zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie ucznia przez wysłanie meila na adres: kola@salez-wroc.pl

temacie listu proszę podać imię i nazwisko dziecka – klasa,  w treści jeszcze raz imię i nazwisko dziecka – klasa, wybrane kółka zainteresowań oraz informacja czy dziecko jest zapisane na świetlice. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci jak jedno dla każdego dziecka proszę wysłać oddzielne zgłoszenie.

Jeżeli już wcześniej Państwo zapisali swoje dziecko na któreś z zajęć występujące na liście kółek (np. basen, Chefik) proszę o przesłanie jeszcze raz zgłoszenia w formie elektronicznej.

Dzieci zapisane na świetlice, będą odbierane i odprowadzane na świetlice przez prowadzącego koła.

UWAGA
KOŁA ROZPOCZNĄ FUNKCJONOWANIE PO ICH OGŁOSZENIU W SOBOTĘ 23 WRZEŚNIA ABY KOŁO MOGŁO ROZPOCZĄĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ MINIMALNIE POWINNO ZAPISAĆ SIĘ DO NIEGO 10 UCZNIÓW. AKTUALNIE 18 – 22 WRZEŚNIA TRWAJĄ EMAILOWE ZAPISY DO KÓŁ

FAN PAGE