KOŁA ZAINTERESOWAŃ – START

Od 25 września rozpoczynają działalność Koła Zainteresowań. Termin koła, jego aktualny status oraz lista uczestników znajdują na liście uczestników do której dostęp możliwy jest wyłącznie po podaniu loginu i hasła przesłanego wszystkim rodzicom przez dziennik elektroniczny.
W tygodniu 25 – 29 września istnieje możliwość zmiany i dopisania się do innych kół, ten tydzień będzie również czasem ewentualnych korekt godzin i terminów. Koła w kształcie ostatecznym będą działały od 2 października.

Dodatkowo proponujemy uczniom klas IV – VII oraz Gimnazjum i LO udział w Kole Origami (czwartek godz. 14.35 – 16.00 sala nr 19) oraz w Kole Języka Łacińskiego (kl. VII. G i I LO – od postaw – środa godz. 13.45 – 15.15 – Świętokrzyska, sala nr 19)

Zapisy do tych oraz innych kół tylko w formie elektronicznej, zgłoszenia dokonują rodzice lub uczniowie ( w przypadku G i LO) przez wysłanie meila na adres: kola@salez-wroc.pl
W temacie listu proszę podać imię i nazwisko ucznia – klasa, w treści jeszcze raz imię i nazwisko ucznia – klasa, wybrane kółka zainteresowań oraz informacja czy uczeń jest zapisane na świetlice.

Uczniowie gimnazjum na uczestniczenie w kołach dedykowanych dla klas VII i LO, które odbywają się na ul. Świętokrzyskiej, powinni mieć pisemną zgodą rodziców.

Uczniowie zapisani na świetlice, będą odbierani i odprowadzane na świetlice przez prowadzącego koła.

FAN PAGE