Drugie miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności

Nasza drużyna Kreatywny Salez pod kierunkiem pani trener Manueli Ciszek zajęła 2 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności.

Program Destination Imagination tworzą zespoły dzieci lub młodzieży, liczące od 4 do 7 osób, wraz z Trenerami. Drużyny powstają w przedszkolach, szkołach, ośrodkach edukacji, domach kultury, bibliotekach i wielu innych miejscach, gdzie odbywają się różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Przez cały rok szkolny Drużyny pracują nad wybranym przez siebie Wyzwaniem – projektem, a efekty swojej pracy prezentują na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, która odbywa się co roku we Wrocławiu.

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku takich jak: kreatywność, innowacyjność, adaptowanie się do nowych warunków, doprowadzanie zadań do końca, praca zespołowa, budowanie dobrych relacji, dostrzeganie i wykorzystywanie szans.
W Polsce jedynym licencjonowanym partnerem międzynarodowej organizacji Destination Imagination Inc. jest ​Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności.

FAN PAGE