DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W SALEZIE – PLAN
godz. 7.45 – wspólny dla SP apel i modlitwa na sali gimnastycznej,
LO i Gim tradycyjnie, „iskierka życzliwości”, projekcja filmu „Wszystko co dajesz wraca”
– w tym dniu obowiązuje ubiór żółto-pomarańczowy
– dzwonki to pozytywne utwory
– przerwa 12.25 – 12.45 to przerwa taneczna
– na ścianach pojawi się szary papier stwarzając tzw. Ścianę życzliwości można wpisać życzenia, dobre słowa dla innych oraz życzenia dla siebie: „chciałbym/życzyć sobie”
– „cichy przyjaciel” -wylosowanej w klasie osobie robimy drobny anonimowy, miły prezent przekazany zawsze przez inna osobę (może to być krótki liścik, cukierek, prezencik)
– „koktajle życzliwości” klasa V oraz p. Agata Kopańska
koordynacja: pani Marta Kowal
_____________________________

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI https://visitwroclaw.eu/dzien-zyczliwosci/
Życzliwość podaj dalej!
Idea świętowania dnia życzliwości narodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1973 roku z inicjatywy studentów, braci Briana i Michaela McCormacków – jako wezwanie do pokoju w odpowiedzi na wojnę między Izraelem a Egiptem – ustanowiono World Hello Day. Na świętowanie wyznaczono 21 listopada. W Polsce święto obchodzone jest jako Światowy Dzień Życzliwości, a prekursorem tych obchodów stał się Wrocław.
Akcja, która zrodziła się we Wrocławiu, swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej miejscowości w Polsce. Jej celem jest promocja życzliwości i zachęcanie do czynienia dobra na różnych płaszczyznach. Jakie miasto może mieć ku temu najlepszy klimat, jeśli nie Wrocław, symbol otwartości i optymizmu. Atmosfera miasta jest pomieszaniem pozytywnego myślenia, kosmopolityzmu, gościnności i tysiąca innych odcieni życzliwości. Aby włączyć się w obchody święta wystarczy się uśmiechnąć, być uprzejmym dla innych, pomóc komuś bezinteresownie. To apel przeciwko smutnej i szarej rzeczywistości. Mamy na to wpływ, możemy to zmienić!
W tym roku hasłem wiodącym wydarzenia jest „Życzliwość podaj dalej!”. To słowa zachęty do dzielenia się życzliwością, do wzajemnego okazywania jej i niesienia pomocy
w przekonaniu, że dobro wraca. Obdarowując zwiększamy prawdopodobieństwo bycia obdarowany.

Definicja życzliwości: Wg Random Acts of Kindness Foundation, amerykańskiej fundacji, propagującej ideę życzliwości, jest to „naturalna właściwość, wyrażana poprzez akty dobrej woli, odzwierciedlające troskę o siebie i innych”.

FAN PAGE