DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI – 21 LISTOPADA

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

21 LISTOPADA

Od poniedziałku będzie wystawiona poczta życzliwego słowa (w sklepiku) – proszę by wychowawcy/nauczyciele zachęcali dzieci do wrzucania tam liścików z dobrym słowem dla swoich koleżanek, kolegów czy nauczycieli. Zachęcamy również nauczycieli by włączyli się w tę akcję dając przykład swoim uczniom. Ważne by liściki były zaadresowane, a w czwartek zostaną dostarczone adresatom.

W czwartek (21.11) dzieci jak i nauczyciele mają mieć na sobie coś żółtego bądź pomarańczowego.

W czwartek poranny apel (7.45) na sali gimnastycznej: modlitwa, kilka słów o Dniu Życzliwości, wręczenie dyplomów najżyczliwszym nauczycielom, iskierka przyjaźni puszczona przez Księdza Dyrektora, na koniec wspólny taniec Belgijka (proszę by nauczyciele w-f do czwartku podczas swoich zajęć przećwiczyli taniec z dziećmi), zachęcam wychowawców do przeprowadzenia w klasach zabawy w tajemniczego przyjaciela oraz godziny wychowawczej poświęconej tematyce „bycia życzliwym”

FAN PAGE