KONKURS SZKOLNY: PATRIOTYCZNA VIIa

W Patriotycznym Konkursie Klas z okazji Dnia Niepodległości w kategorii szkoła podstawowa Nagrodę Dyrektora wygrała klasa VIIa. Gratulujemy!

Klasy miały za zadanie zaprezentowanie: staropolskiego stołu, strojów narodowych, piosenki patriotycznej, kokard narodowych.

Zwycięskie klasy:
klasa VIIA – 75 pkt.,
klasa Va – 73 pkt.,
klasa 4a – 71 pkt.

FAN PAGE