Drodzy Rodzice uczniów 

Przedszkola, Szkoły Podstawowej,  Liceum i Technikum !

W związku z decyzją Premiera RP od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Dlatego wszystkie szkoły i przedszkole Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu w tych dniach będą zamknięte.

Jednakże w dniach 12 i 13 marca Przedszkole i Szkoła Podstawowa będą otwarte dla dzieci tych rodziców, którzy potrzebują czasu na zorganizowanie opieki. Proszę dzisiaj 11 marca do godz. 19.00 o zgłoszenie przez dziennik elektroniczny pani wicedyrektor Magdalenie Szewczyk tych dzieci, które w tych dniach przyjdą do szkoły czy przedszkola. W treści proszę podać: 1. nazwisko i imię dziecka 2. klasę lub grupę 3. dni i godziny obecności 4. korzystanie ze stołówki.

Ponadto w niedzielę 15 marca w godzinach wieczornych na stronach internetowych szkół opublikujemy materiały do pracy. Proszę Państwa o współpracę w tym względzie i wspieranie dzieci i młodzieży w pożytecznym spędzeniu tych dni. Tym, co także jest trudne, to zagrożenie nudą. Zatem warto zachęcić dzieci i młodzież do nadrobienia zaległości w czytaniu czy też w realizacji swoich domowych pasji. Sekretariat w tych dniach pracuje w normalnym trybie.

Polecam całą wspólnotę Salezu Państwa modlitewnej pamięci. Życzę, aby ten czas przyniosły nam wszystkich zdrowie oraz pozwolimy spotkać się za 2 tygodnie ponownie w Salezie. Niech Dobry Bóg Was strzeże i prowadzi ! Pozdrawiam serdecznie.

Z szacunkiem i pamięcią w modlitwie

ks. Jerzy Babiak, dyrektor
FAN PAGE