Drodzy Rodzice Salezu!
Jeszcze raz dziękuję za wszelką życzliwość wyrażoną nauczycielom, pracownikom i dyrekcji Salezu z racji Dnia Edukacji Narodowej. Wchodzimy w kolejny etap pandemii. Wzrost zachorowań nie budzi wątpliwości, abyśmy byli jeszcze bardziej czujni. Dziękuję Państwu za dotychczasową wyrozumiałość, solidarność oraz współpracę. Życie i zdrowie wszystkich, zarówno pracowników szkoły jak i uczniów są najważniejsze. Dlatego odwołując się do obecnych norm obowiązujących w Salezie proszę o to, abyśmy pozostali w przyjętych standardach oraz abyśmy przyjęli, zgodnie z normami rządowymi, ich rozszerzenie. I tak od wtorku 13 października dodatkowo będą obowiązywać:
1. na terenie szkół bez maseczek mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy mają zezwolenie lekarskie
2. uczniowie na szkolnym boisku przebywają także w maseczkach
3. zajęcia w-f bez maseczek
Pozostałe normy w znowelizowanym Zarządzeniu nr 2 – PROCEDURA – COVID19-SALEZ [czytaj]

Jednocześńie zachęcam do pokornej i ufnej modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych o łaskę uchronienia Salezu od wszelkiego zła. Codzinne, jedno „Zdrowaś Maryjo” potrzebne jest nam Wszystkim.

Z szacunkiem
ks. Jerzy Babiak, dyrektor

 

 

 

 

 

 
FAN PAGE