Dokumenty do pobrania

SZKOŁA BEZ OCEN 0.5 _PORADNIK

REGULAMIN KART WEJŚCIA  I WJAZDU NA TEREN SZKOŁY

OBIADY W SALEZ KITCHEN – STÓŁOWKA SZKOLNA 2023/2024

ANKIETA REKRUTACYJNA DO KL. 1

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

 SPOSÓB KOMUNIKACJI RODZIC – NAUCZYCIEL

aktualizacja – 1 września 2022 r.

KWESTIONARIUSZ

DEKLARACJA WYBORU SZKOŁY

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

DEKLARACJA Z PROŚBĄ O PRZYJECIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W RELIGII

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

(obowiązuje od dn. 24.10.2022r.)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
(wersja zaktualizowana 30.08.2022r.)

Бланк заявки в шкільний клуб (групі продовженого дня).

STATUT   z dnia 06.11.2018 (obowiązuje tylko 8klasy)

aktualizacja 03.04.2019
aktualizacja 26.02.2019
aktualizacja 22.01.2019

STATUT   z dnia 21.11.2023r.

aktualizacja 29.11.2023r.

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 SALEZJAŃSKI Indywidualny Tok Nauczania

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURAMI COVID-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH – INTERWENCYJNYCH / TRUDNYCH WYCHOWAWCZO / ZAKŁADANIA „NIEBIESKIEJ KARTY”

JĘZYKA OBCE – REGULAMIN I KIERUNKI 

PODANIE O PRZYDZIELENIE DO GRUPY Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM

PROCEDURA PRZYJMOWANIA OPINII I ORZECZEŃ

PROCEDURA WYDAWANIA INFORMACJI O UCZNIU

PODRĘCZNIKI NA 2018/2019

OŚWIADCZENIE O POWROCIE DZIECKA

 

FAN PAGE